Beregn løn efter skat

Få din løn beregnet efter skat og se hvor meget du kan regne med at få udbetalt.

Fik du beregnet din løn efter skat?

Udfyld

Løn kr.
Skattefradrag kr.
AM-bidrag %
Pensionsprocent %
ATP kr.
Skatteprocent %

Resultat

Grundlag Sats Beløb
Løn
Pension
ATP
AM-Bidrag
Skat
Fradrag
Til udbetaling

Hvordan beregnes din løn efter skat?

Er du i tvivl om, hvor meget du får udbetalt i løn ved udgangen af denne måned? Du ønsker måske at se, hvorvidt der er plads i budgettet til køb af en ny fladskærm, en ny iPad eller noget helt tredje? Uanset dit formål, så kan du her beregne din løn efter skat.

Løn

Beregn løn efter skat

Første skridt er, at angive din bruttoløn. Altså din løn før der bliver nogen former for skat eller lignende. Eksempelvis din timeløn ganget med 160 (eller hvor mange timer du nu arbejder om måneden). På din lønseddel vil det fremgå som AM-indkomst. Det er nemlig den løn, der opfattes som bruttolønnen - det vil sige din løn uden eventuelt arbejdsgiveradministreret pension eller lignende. Du kan desuden finde din seneste månedsløn i TastSelv på Skat.dk.

Skattefradrag

Herefter skal du angive, hvor meget dit skattefradrag er. Dit skattefradrag er det samlede beløb som bliver regnet fra din skattebetaling hver måned. Eksempelvis personfradrag, befordringsfradrag, beskæftigelsesfradrag og rentefradrag lagt sammen. Dette er vigtigt for at kunne udregne din udbetalte løn nøjagtigt.

Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidraget er en skat på 8%, som pålægges arbejdsindkomst såvel som lønindkomst og indkomst for selvstændige i Danmark uden nogen former for fradrag.

Pensionsprocent

Din pension beregnes som en procentsats af din løn. Eksempelvis 9 %. Herved får du det samlede beløb, som skal indbetales til pensionsordningen. Typisk betaler din arbejdsgiver 2/3 af beløbet, mens du selv betaler den resterende 1/3, altså i dette eksempel 3%.

ATP

ATP er en tvungen pensionsopsparing der skal sikrer at man får lidt ekstra pension ved siden af folkepensionen. Er man lønmodtager, bliver ATP-bidraget trukket automatisk. ATP-bidraget er 90 kr. for fuldtidsansatte med over 117 timer om måneden.

Skatteprocent

Din skatteprocent er et andet udtryk for den procentvise andel af din indtægt, der bliver trukket fra i skat (også kaldet trækprocent). Din skatteprocent kan variere mellem 37% (for borgere, der betaler bundskat og ikke betaler kirkeskat) og 53% (for borgere, der både betaler topskat og kirkeskat). Du kan finde både din trækprocent og dit månedsfradrag på den øverste del af din forskudsopgørelse i TastSelv på Skat.dk.

Resultat

Her kan du se din forventede udbetaling af løn efter skat, men du skal dog være opmærksom på, at denne beregning ikke er hundrede procent retvisende, men derimod kun en vejledende beregning, der kan give dig et overblik over din næste lønudbetaling. Modhold evt. dette resultat med SKATs eget her.